КАТЕГОРІЇ ПУБЛІКАЦІЙ

Останні новини

Очікували більшого

Очікували більшого

08:04:56, 10 Жовтень 2018

З червня на сортувальній лінії міського сміттєзвалища відсортували дві тисячі тонн вторсировини. [...]

У стилі «Етно»

У стилі «Етно»

04:02:20, 7 Липень 2018

Завтра в Івано-Франківську відбудеться третій фестиваль мистецтв «Купальська ніч».Через реконструкці[...]

No thumbnail available

«Дій сьогодні. Місяць жіночого здоров’я»

10:06:58, 6 Червень 2018

Під такою назвою в Івано-Франківську протягом місяця тривала медична програма, яку вперше започаткув[...]

No thumbnail available

Зарплату виводять з тіні

12:22:09, 6 Червень 2018

В Івано-Франківську зростає кількість офіційно оформлених найманих працівників та зменшується кількі[...]

Пластиком і фарбою

Пластиком і фарбою

12:21:22, 6 Червень 2018

В Івано-Франківську за понад п’ять мільйонів гривень нанесуть дорожню розмітку на 64 вулицях. Про ц[...]

Кольорово, музично, драйвово

Кольорово, музично, драйвово

12:18:14, 6 Червень 2018

В Івано-Франківську запланували цікаву спортивно-музично-освітню програму до Дня молоді. Як повідом[...]

No thumbnail available

Автоматизовані системи зв’язку – для місцевих громад

12:17:33, 6 Червень 2018

Кожен з нас знає, наскільки потрібними у сучасному світі  є засоби комунікації та зв’язку. Особливо [...]

No thumbnail available

Перукарський регрес

09:38:14, 6 Червень 2018

За старої доброї Австрії у порядних перукарнях Станиславова кожному постійному клієнтові виділяли ок[...]

Сейфова «війна»

Сейфова «війна»

09:10:47, 6 Червень 2018

У 1914 р. станиславівська преса повідомила про незвичайне змагання, яке відбувалося в тодішній Австр[...]

No thumbnail available

Твереза думка

12:20:37, 6 Червень 2018

В Івано-Франківську необхідно створити кризовий центр для тимчасового перебування людей у стані алко[...]

Про затвердження Положення про консультативне опитування мешканців міста Івано-Франківська

РІШЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шостого демократичного скликання (58 сесія) від 29.10.2015 р.  № 1858-58

З метою залучення мешканців міста Івано-Франківська до безпосередньої участі у місцевому самоврядуванні, у відповідності до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади міста Івано-Франківська, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Івано-Франківська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Положення про консультативне опитування мешканців міста Івано-Франківська (додається).
2. Експертно-аналітичному відділу (С. Козлов) опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур'єр» та оприлюднити на офіційному веб-сайті Івано-Франківської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради М. Вітенка та керуючого справами виконавчого комітету міської ради А. Лиса.
Міський голова Віктор Анушкевичус

Додаток до рішення Івано-Франківської міської ради № 1858-58  від 29.10.2015 р.

Положення про консультативне опитування мешканців міста Івано-Франківська

Розділ I. Загальні положення
Стаття 1. Консультативне опитування громадян.
Консультативне опитування громадян (далі — опитування) є формою безпосередньої участі мешканців міста у місцевому самоврядуванні, який проводиться з метою з'ясування думки членів територіальних громад з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, та результати якого розглядаються і враховуються під час прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами.

Стаття 2. Предмет цього Положення.
Це Положення на основі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади міста Івано-Франківська визначає порядок підготовки, проведення, встановлення результатів опитування і розгляду його результатів органами місцевого самоврядування.

Стаття 3. Право громадян на участь в опитуванні.
В опитуванні мають право брати участь дієздатні громадяни України, які є членами територіальної громади міста Івано-Франківська та яким на день проведення опитування виповнилося вісімнадцять років (далі — учасники опитування).

Стаття 4. Принципи опитування.
Кожен учасник опитування голосує на опитуванні особисто. Голосування за інших осіб чи передача учасником права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
Участь громадян в опитуванні є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в опитуванні.
Опитування проводиться на основі загального, рівного, прямого і вільного волевиявлення учасників опитування шляхом таємного голосування.
Підготовка і проведення опитування здійснюються відкрито і гласно.
Учасники опитування беруть участь в опитуванні на рівних засадах. Кожен учасник опитування має один голос і рівні можливості щодо його реалізації.
Голосування під час опитування є відкритим. Будь-який контроль за волевиявленням учасників опитування забороняється.

Стаття 5. Організація опитування.
Організація опитування покладається на Комісію з організації опитування та вивчення й узагальнення його результатів (далі –Комісія), в межах повноважень, визначених цим Положенням.

Розділ II. Територія опитування

Стаття 6. Територія опитування.
Опитування може проводитися в межах міста в цілому, серед мешканців одного або декількох будинків, що мають спільну територію, розташованих на одній або кількох довколишніх вулицях, а також в межах вулиці – залежно від питання (питань), що виноситься на опитування.

Стаття 7. Місце проведення опитування.
Опитування проводиться у Центрі надання адміністративних послуг вул. Незалежності, 9 в м. Івано-Франківську.
Івано-Франківською міською радою одночасно з прийняттям рішення про проведення опитування може бути визначено інше місце, у разі проведення опитування серед мешканців одного або декількох будинків, а також в межах вулиці – залежно від питання (питань), що виноситься на опитування.
Проведення опитування здійснюють члени Комісії.

Стаття 8. Питання, що вносяться на опитування.
На опитування можуть бути внесені питання, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування.
На опитування можуть вноситись один або кілька варіантів запитань. Кожне запитання, що вноситься на опитування, формулюється таким чином, щоб учасник опитування мав можливість однозначно надати на нього відповідь «ЗА» або «ПРОТИ».
Проект запитання, що виносяться на опитування повинен мати чітке формулювання, яке не допускає різних тлумачень.

Розділ III. Порядок підготовки та проведення опитування

Стаття 9. Ініціатива проведення опитування.
Ініціатива проведення опитування належить:
—     міському голові;
—     Івано-Франківській міській раді;
—     ініціативній групі мешканців;
Ініціатива проведення опитування може належати кільком ініціаторам. У цьому випадку ініціатори мають рівні права і обов'язками при підготовці та проведенні опитування.

Стаття 10. Утворення ініціативної групи з проведення опитування.
Ініціативна група з проведення опитування утворюється на загальних зборах громадян, які скликаються та проводяться відповідно до Статуту територіальної громади міста Івано-Франківська.
На зборах можуть бути присутніми депутати міської ради, депутати інших рад, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, органів державної влади та об’єднань громадян.
У разі схвалення більшістю учасників загальних зборів громадян пропозиції про проведення опитування та затвердження формулювання тексту питання (питань), яке (які) пропонується внести на опитування, обирається ініціативна група з проведення опитування, яка складається не менш як з 10 учасників опитування.
З членів ініціативної групи загальними зборами громадян обирається особа, уповноважена вчиняти дії від імені ініціативної групи з проведення опитування (далі — уповноважена особа ініціативної групи).
За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.
До протоколу загальних зборів громадян додається затверджений загальними зборами громадян текст питання, який пропонується винести на опитування.

Стаття 11. Клопотання про проведення опитування.
Ініціатори проведення опитування (далі — ініціатори), зазначені в статті 8 цього Положення, направляють на ім'я секретаря Івано-Франківської міської ради клопотання про проведення опитування.
У ньому зазначаються:
— підстави опитування;
— пропоноване формулювання питання (питань), яке вноситься на опитування;
— територія опитування;
— дата проведення опитування;
— адреса і телефон ініціатора (ініціаторів), уповноваженої особи ініціативної групи;
— пропонований склад Комісії.
Клопотання підписується ініціатором (ініціаторами) опитування (уповноваженою особою ініціативної групи).
У разі, якщо ініціатором проведення опитування виступає Івано-Франківська міська рада, то секретарю направляється рішення сесії міської ради про необхідність проведення опитування.
Секретар міської ради на найближчу сесію міської ради, з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», вносить питання про необхідність проведення опитування.
Івано-Франківська міська рада має право відмовити ініціатору в проведенні опитування, якщо питання, яке ініціюється, суперечить Конституції та законам України, а також цьому Положенню.
Така відмова повинна бути вмотивованою. Відмова може бути оскаржена до суду.
Про призначення опитування міська рада приймає рішення, в якому зазначаються:
— дата (термін) проведення опитування;
— його ініціатор;
— питання, що вноситься (виносяться) на опитування;
— територія опитування (адреси будинків, мешканці яких беруть участь в опитуванні, у випадку, якщо опитування відбувається в межах окремих будинків, назви вулиць, якщо опитування відбувається в межах вулиць);
— склад Комісії.
Дата проведення опитування призначається не пізніше як за два місяці від дня прийняття рішення про його проведення.
Рішення сесії про проведення опитування оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб сайті міської ради у 5-денний термін з дня прийняття рішення про його призначення.

Стаття 12. Утворення Комісії.
Комісія утворюється Івано-Франківською міською радою одночасно з прийняттям рішення сесії міської ради про проведення опитування у складі 5-9 членів комісії.
Представники до складу Комісії делегуються громадськими організаціями, які зареєстровані у місті Івано-Франківську в встановленому законом порядку, трудовими колективами або їх радами (конференціями), колективами навчальних закладів, зборами громадян, органами самоорганізації населення, ініціаторами опитування.
До складу Комісії також можуть входити особи, запропоновані депутатами міської ради та посадові особи органів місцевого самоврядування.
У пропозиціях щодо визначення кандидатур до складу Комісії зазначається:
1. Прізвище, ім'я та по батькові особи;
2. Рік народження (для осіб, яким у рік проведення опитування виповнюється 18 років, — дата народження) особи;
3. Громадянство особи;
4. Місце проживання із зазначенням адреси, а також контактні телефони особи;
5. Освіта особи;
6. Місце роботи та займана посада особи;
7. Інформація про наявність у особи досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
8. Посада в комісії, на яку пропонується особа.
Комісія скликається на другий день після прийняття міською радою рішення про проведення опитування та створення Комісії.
Голова, заступник голови і секретар Комісії обираються на першому засіданні Комісії простою більшістю голосів від загального складу Комісії.
Рішення Комісії з будь-якого питання, що стосується її роботи, приймається простою більшістю голосів від загального складу Комісії.

Стаття 13. Повноваження Комісії.
Комісія:
1.    Забезпечує підготовку та проведення опитування;
2.    Організовує оповіщення мешканців про ініціатора, питання, що вносяться на опитування, порядок, місце, дату і час проведення опитування;
3.    Вивішує в приміщенні, де проводиться опитування текст питання (питань), що вноситься на опитування, надає громадянам можливість ознайомлення з ним під час проведення опитування;
4.    Визначає кількість опитувальних листів, необхідних для опитування та забезпечує облік отриманих Комісією опитувальних листів;
5.    Встановлює форми і організовує виготовлення опитувальних листів;
6.    Приймає рішення про час голосування;
7.    Взаємодіє з ініціатором (ініціаторами) проведення опитування та представниками засобів масової інформації;
8.    Забезпечує підготовку приміщення, обладнання (матеріалів) для голосування;
9.    Організовує проведення у Центрі надання адміністративних послуг опитування у відповідності до встановленого цим Положенням порядку;
10.     Проводить підрахунок голосів, складає протокол про підрахунок голосів учасників опитування;
11.     Встановлює результати опитування, складає протокол про результати опитування;
12.     Забезпечує передачу на зберігання до архіву міської ради документації з опитування;
13.     Здійснює інші повноважень відповідно до цього Положення.
Повноваження Комісії припиняються після передачі результатів опитування секретарю міської ради.
Робота Комісії ведеться на громадських засадах.
Івано-Франківська міська рада забезпечує Комісію необхідним приміщенням, матеріально-технічними засобами, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, що підлягають поверненню після припинення повноважень Комісії.

Стаття 14. Опитувальний лист.
Форму та кількість опитувальних листів для опитування встановлює та затверджує Комісія не пізніше ніж за двадцять календарних днів до дня проведення опитування.
Виготовлення опитувальних листів забезпечує Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.
Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради за день до проведення опитування передає опитувальні листи Комісії по акту приймання-передачі.
Комісія забезпечує облік та зберігання отриманих опитувальних листів.
В опитувальному листі міститься точно відтворений текст внесеного на опитування питання (питань) і вказуються варіанти волевиявлення голосуючого словами «ЗА» або «ПРОТИ», під якими поміщаються порожні квадрати.
При внесенні на опитування декількох питань, вони включаються в один опитувальний лист, послідовно нумеруються і відокремлюються один від одного горизонтальними лініями.
Опитувальний лист містить роз'яснення про порядок його заповнення.

Стаття 15. Голосування при опитуванні.
Голосування проводиться в день проведення опитування, протягом часу визначеного Комісією.
Голосування проводиться в приміщенні для опитування, де визначаються місця видачі опитувальних листів і встановлюються скриньки для голосування.
Опитувальний лист видається голосуючому членами Комісії.
Голосуючий пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу і місце проживання.
Член Комісії в списку виданих опитувальних листів зазначає прізвище, ім'я, по батькові, адресу проживання голосуючого. Внесення паспортних даних учасників опитування не здійснюється.
Опитувальний лист заповнюється особою, після видачі його членом Комісії і опускається в скриньку для голосування, яка повинна знаходитися в полі зору членів Комісії.
При голосуванні учасник опитування ставить знак «плюс» або будь-який інший знак в квадраті під словом «ЗА» чи «ПРОТИ».
Відповідальність за організацію голосування, забезпечення обладнання приміщень для голосування і підтримання в них належного порядку покладається на голову Комісії.

Стаття 16. Терміни проведення опитування.
Опитування проводиться у вихідний день, як правило неділя.
Рішення про час голосування приймає Комісія.

Стаття 17. Гласність при підготовці і проведенні опитування.
На засіданнях Комісії, а також під час проведення опитування, при підрахунку голосів і встановлення результатів опитування мають право бути присутніми представники ініціаторів опитування, уповноважена особа ініціативної групи, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації.
Повноваження зазначених представників засвідчуються довіреністю, посвідченням або іншими документами.
Втручання зазначених представників у роботу Комісії не допускається.

Стаття 18. Порядок підрахунку голосів учасників опитування.
Підрахунок голосів учасників опитування здійснюється після закінчення голосування і виключно членами Комісії, яке проводиться без перерви до закінчення підрахунку голосів. Протокол цього засідання Комісії складається і підписується у тому ж приміщенні, де проходило голосування.
Перед початком підрахунку голосів Комісія зобов'язана підрахувати кількість невикористаних опитувальних листів. Під час підрахунку невикористаних листів та голосів учасників опитування забороняється робити будь-які позначки, записи на опитувальних листах для голосування.
Невикористані опитувальні листи запаковуються. На пакетах робляться відповідні написи «Невикористані опитувальні листи».
Невикористані опитувальні листи на наступний день після проведення опитування передаються Управлінню організаційно-інформаційної роботи та контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради по акту приймання передачі.
За результатами підрахунку голосів Комісією складається протокол про підсумки голосування, в якому зазначаються такі дані:
кількість одержаних опитувальних листів;
кількість невикористаних опитувальних листів;
кількість учасників опитування, які взяли участь у голосуванні;
кількість голосів учасників опитування, поданих «ЗА» схвалення внесеного на опитування питання;
кількість голосів учасників опитування, поданих «ПРОТИ» схвалення внесеного на опитування питання.
Якщо опитування проводилося по декількох питаннях, то підрахунок голосів і складання протоколу з кожного питання проводяться окремо.

Стаття 19. Результати опитування.
Протокол підрахунку голосів учасників опитування складається Комісією у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами Комісії.
Один примірник протоколу залишається в Комісії, другий разом з опитувальними листами направляється на ім'я секретаря Івано-Франківської міської ради, третій примірник надсилається ініціатору проведення опитування (уповноваженій особі ініціативної групи).
Голова Комісії на найближчій сесії міської ради доповідає про результати проведення опитування.
Комісія та Івано-Франківська міська рада забезпечують збереження документації з проведення опитування і недоторканність заповнених опитувальних листів до завершення опитування та встановлення його результатів.
Результати опитування оприлюднюються Івано-Франківською міською радою у місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб сайті міської ради у 5-денний термін з дня проведення опитування.
Результати опитування носять консультативний (дорадчий) характер.
За наслідками проведеного опитування Івано-Франківською міською радою може бути прийнято відповідне рішення або надано протокольне доручення виконавчим органам ради або їх посадовим особам.

Стаття 20. Зберігання документації з проведення опитування.
Після розгляду результатів опитування на сесії міської ради документація опитування передається до архівного відділу виконавчого комітету міської ради.
Порядок передачі документів опитування, що повинні передаватися на зберігання до архівного відділу виконавчого комітету визначається Положенням про архівний відділ виконавчого комітету.
Опитувальні листи та інша документація з проведення опитування зберігається в архівному відділі п'ять років.
Архівний відділ виконавчого комітету міської ради забезпечує доступ до документації, що стосується проведення опитування, відповідно до законодавства.
Секретар міської ради    М. Вітенко

Поділитись:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • Одноклассники